Posted by on Sep 8, 2014 in Uncategorized | 0 comments

Բարի գալուստ «Ձեռնադրել Կանանց» միջազգային նախադեռնմանը: Տղամարդիկ և կանայք համարձակորեն նրանց էջերն ուղարկել են բոլոր աշխարհով մեկից, օրինակ Բրազիլիայից, Մեքսիկայից, Ֆրանսիայից, Շվեյցարիայից, Ֆիլիպիններից, Անգլիայից, Ուգանդայից, Ավստրալիայից, Նիդերլանդներից, Ֆինլանդիայից, Նոր Զելանդիայից, Կուեբեկից, Գերմանիայից, և շատ ուրիշ երկրներից: Մենք ոգևորված ենք նրանց պատմությունները լուսաբանել: Նրանք նոր և անհրաժեշտ համաշխարհային տեսակետ են առաջ բերում: Այս միջազգային էջերը հիմիկվանից ստորև մատչելի կլինեն մի քանի լեզուներով, ու ապագայում կավելացվեն մեր Պատվիրակության Հաշվետվությունը, Հաճախ Տրվող Հարցեր, մեր 6 Զրույցները, և ուրիշ նյութեր: Կանանց ձերնադրությունը համաշխարհային ցանկություն է, և մենք համաշխարհային քույրերի և եղբայրների ընտանիք է, որ միաբան խնդրում ենք եկեղեցու ղեկավարներին որ այս հարցը Տիրոջ առաջ բերեն աղոթքով:

«Ձերնադրել Կանանց» ձգտում է այնպիսի տեղ ստեղծել, որտեղ Մորմոններ կարող են արտահայտել սեռային պատկանելության հետ կապված անհավասարության հարցեր, որոնք նրանք կվարանեին հարցնել մենակով: Մենք խմբով մտադրություն ունենք հասարակության աչքում մտնել, և հայտնի դարձնել որ Մորմոն կանայք պետք է ձեռնադրվեն քահանայությանը:

OW International