Posted by on Mar 6, 2015 in , , , , | 0 comments

Ahoj! Jmenuju se Jakub a jsem z České republiky.

je mi 25 let a jsem členem již 3 roky. Jsem vysvěcen jako Starší a jsem tudíž držitelem Melchisedechova kněžství. Miluji církev a vím, že Církev je pravou Církví Ježíše Krista, i když její vedoucí dělají chyby. Bůh nás tím všechny zkouší – zkouší naše srdce. Vím, že Bůh je Milosrdný.
Vím, že ženy mohou používat kněžskou moc a věřím, že by měly být vysvěcovány. Věřím také, že i v nynější době  mohou manželé předat – i bez svolení vedoucích – své spečetěné manželce kněžskou moc pro spoluúčast na kněžských obřadech.
Věřím, že Kate Kelly je duchovně stále členkou Církve Ježíše Krista.A jsem přesvědčen, že nenásilný boj za svůj názor je podstatou svobody v evangeliu.
English Translation:
Hi, I am Jakob from the Czech Republic. 

I am 25 years old and I am 3 years a member of the LDS Church. I am an Elder, holding the Melchizedek priesthood. I love this Church  and know that it´s the true Church of Jesus Christ, even if it does mistakes. God is testing us all. He is merciful.
I know that women can use priesthood powers and I believe they should be ordained. I personally believe that even now husbands can – without the permission of the leaders – give their wives priesthood powers to participate in ordinances, because the sealing in the temple empowers them to do so. But I think it would be much better if the Church would officially allow it and let women be ordained by other women.
I believe that Kate Kelly is spiritually still a member of our Church.
German translation: 
Hallo, ich bin Jakob aus der Tschechischen Republik.
Ich bin 25 Jahre alt und ich bin 3 Jahre Mitglied der Kirche Jesu Christi. Ich bin ein Elder und halte das Melchisedekische Priestertum. Ich liebe diese Kirche und weiss, dass es ist die wahre Kirche Jesu Christi, auch wenn sie Fehler macht. Gott prüft uns alle. Er ist barmherzig.
Ich weiß, dass Frauen das Priestertum  nutzen, und ich glaube, dass sie ordiniert werden sollten. Ich persönlich glaube, dass auch heute Männer  – ohne die Erlaubnis der Führer – ihren Frauen Priestertum geben können.
Aber ich denke, es wäre viel besser, wenn die Kirche es offiziell erlauben würde.
Ich glaube, dass Kate Kelly ist geistig noch ein Mitglied unserer Kirche.