Posted by on Apr 16, 2015 in , , , | 0 comments

Hi, my name is Alena Svobodová and I live in the Czech Republic. Most of my life I have been a member of the Catholic church (there was communism in Czech republic and no other Church), but I did not like many of its practices. Around 2007 I met the missionaries and became a member. I like searching for truth and thus I like Joseph Smith. But because of my background I also see the mistakes of the Catholic church and do not want to see the same mistakes in the Mormon Church.

Catholics, Islamists – all of them killed in the name of God. I do not like human falsehoods, pretending to be Gods infallible truth.

Women should be in leading roles in the Church of Jesus Christ of Latter Days Saints – at least a few. But it has to be women that have a spiritual calling to do it. This would necessitate women not being punished or ridiculed for different ideas and points of view. But men do not want to share power.

Thus I believe women should be ordained and it would help the Church.

I have a strong relationship with the Doctrine and Covenants. I see there that Joseph Smith was a true prophet  and gave a law to the Church in material and spiritual matter. I hope today president of the Church Thomas S. Monson will also use his calling to announce a new revelation.

Czech Translation:

Ahoj, jmenuji se Alena Svobodová a žiji v České republice. Dříve jsem byla členkou katolické církve, ale mnohé její praktiky se mi nelíbily. Tehdy jsem našla mormonskou církev – to bylo okolo troku 2007.  Mám ráda bádání po pravdě, a proto mám ráda Josepha Smithe. Ale také vidím, jaké zločiny dříve dělala katolická církev.

Katolíci, islamisti – všichni zabíjeli ve jménu Boha. Já nemám ráda lidské omyly, zabalené jako neomylné boží pravdy.

Ženy by určitě měly být ve vedení  církve – aspoň 1 nebo 2. Ale musí to být ženy, které to chtějí dělat. Důležité však je, aby mohly skutečně říkat své názory a nikdo je za to netrestal, nebo se jim neposmíval, že mají jiné názory. Ale muži si to uzurpovali pro sebe.

Proto věřím, že kněžství pro ženy by bylo řešení.

Mám moc silný vztah k Nauce a Smlouvám. Je tam vidět, že Joseph Smith byl prorok, který byl schopen dávat lidem Zákony pro běžný i náboženský život Svatých.  Kéž by se i dnešní vedoucí církve Thomas S. Monson rozhodl dát Církvi nový směr.