Posted by on Apr 1, 2015 in , , | 0 comments

Ahoj, jmenuji se Marie a pracuji jako kosmetická lékařka na plzeňské poliklinice. Před více než 3 lety jsem poznala misionáře Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů a uvěřila ve Znovuzřízené evangelium. Bohužel můj manžel nesouhlasil se křtem a ačkoliv jsem po křtu toužila, misijní prezident rozhodl, že nemohu být pokřtěna, ani nadále učena. Od té doby trpělivě studuji Písma a platím vysoké postní oběti (jelikož nemohu platit desátek).

Vím, že každá žena, která cítí lásku k Bohu a má svědectví, může najít odpovědi a důkazy své pravdy v Knize Mormonově.

Vím, že Eva, ta pokorná ploditelka života, si prošla velkou bolestí, když její synové byli v rozporu, který vyvrcholil vraždou. Ona je hodna být zástupkyní žen v jejich utrpení a úloze vést své potomky k Bohu.

Každý z těch, co seplavili do Ameriky, měl svou ženu. Bez ženy by na novém kontinentu nevznikl nový život. I proto jsou ženy hodny být kněžkami – rovny mužům. Bůh stvořil muže a ženy odlišné, ale dal jim stejná práva. Proto by ženy měly také být vysvěcovány v kněžství.

Hi, my name is Marie and I work as a cosmetic assistant in Pilsen Hospital in Czech Republic. More than 3 years ago I met the missionaries of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and found the restored gospel. I wanted to be baptized, but my husband did not allow it, so the mission president decided I could not be baptized or taught anymore. Since that time I have believed in the gospel, visited the Church, read my scriptures and paid big fast offerings (because I can not pay tithing).

I know that every woman, feeling love towards God, can find her answers and truth in the Book of Mormon.

I know that Eve was a humble life-giver and went through huge pains when her sons fought and killed themselves. Her life is a symbol for every woman. Every woman should teach her children the gospel with Holy power.

Each and every one of the men who traveled to America had a woman. Without women there would be no generations and no progress. Women are equal to men! They are different, but have the same right. Thus I believe they should be ordained to the priesthood.