Om du vill skicka in en profil att publiceras på vår hemsida, vänligen maila din information till profile@ordainwomen.org, i följande format: förnamn, lite kort biografisk information som humaniserar dig och identifierar din anslutning till Mormonism—dina fritidsintressen , talanger, intressen, sysselsättning, yrke och, framför allt, din kyrkotjänst och ett personligt uttalande om varför du tycker kvinnor bör ordineras.